Smerter i skuldrene er noe av det vanligste folk søker naprapat for. Man anslår at 45-50% har plager med skuldrene i løpet av et år, og skulderlidelser er den tredje vanligste årsaken blant muskel-og skjelettlidelsene til at folk oppsøker fastlege.

Mange forteller at de har smerter i skuldrene og peker da på området som strekker seg fra skulderen og opp i nakken, gjerne helt inn mot nakkevinkelen. Dette er ofte muskler som går fra skulderbladene og opp i nakken – og kan således påvirke både skuldre og nakke. Det er ofte en sammenheng mellom nakke- og skulderplager, men i dette avsnittet kommer vi primært til å berøre smerter fra en av skulderleddene (du har fire på hver side!), samt muskler, sener, leddbånd, nerver og slimposer som berører disse direkte. Litt forenklet – alt som har med det å løfte/vri armen i ulike stillinger. Smertelokalisasjonen fra disse er i hovedsak på utsiden av skulderen og kan stråle ut i armen – iblant helt ut i fingerspissene. Unntaket er leddet mellom skulderblad og kragebein og krageben og brystben – disse kan gi smerter henholdsvis på toppen av skulder og opp i nakken og i bryst, hals og mellom skulderbladene.

Skulderen

Skulderen består altså av flere ledd med tilhørende bløtdeler. Skulderleddet går mellom skulderbladet og overarmen – glenohumeralleddet. Det finnes også leddforbindelser mellom skulderblad og krageben (akromioklaviklærleddet), mellom krageben og brystben (sternoklavikulærleddet), og så har vi et «falsk ledd» mellom skulderblad og underliggende ribber. Alle disse leddene må bevege seg i harmoni for at armen skal kunne føres helt opp over hodet så smidig som mulig. Her er vi også avhengig av god bevegelighet i selve ryggraden, spesielt i brystryggen, men også nakke og korsrygg bidrar. Skulderen er kroppens mest mobile ledd – med fantastisk potensial for bevegelse i alle retninger og bevegelsesplan. Denne bevegeligheten er også med på redusere stabiliteten i leddet, og skulderen er helt avhengig av stabiliseringshjelp fra muskler, sener, leddbånd og leddleppe (labrum, «skulderens menisk»).

Stabilisering av skulder

Av muskler som hjelper til å bevege og stabilisere skulderen, må vi inkludere både musklene som styrer skulderbladet og musklene som går mellom skulderblad/krageben og overarm. Den store brystmuskel og den brede ryggmuskel skal heller ikke glemmes – de er svært kraftfulle over skulderleddet. De musklene som oftest kobles til skulderlidelser er derimot de fire musklene i den såkalt rotatorcuffen (rotatormansjetten). Supraspinatus, infraspinatus, teres minor og subscapularis går fra skulderblad og fester inn på overarmen. Festene utgjør en del av selve leddet og er utrolig viktige for stabilisering og optimal funksjon av leddet. Det er i disse vi ofte hører om «senebetennelser» (som ikke er betennelser – mer om dette senere…), og faktisk så er også delvise og totale avrivninger (partielle rupturer og totale rupturer) ikke helt uvanlig i disse senene. Dette kan skje som følge av et fall eller tungt løft, eller til og med også skje helt spontant.

Vanlige plager: