Impingement (inneklemmingssyndrom/subakromielt smertesyndrom) er en betegnelse på en smertetilstand der skulderens sener (fra rotatorcuffen/rotatormansjetten) og/eller slimposer irriteres i passasjen oppunder beinbiten du har ytterst på skulderen, akromion. Akromion er en del av skulderbladet og har leddforbindelse med kragebeinet i denne regionen. Impingement er ingen vevsspesifikk diagnose, men betegner irritasjoner i passasjen og kan således lede til både seneirritasjoner («senebetennelser»), seneavrivninger (delvise eller totale)  og slimposebetennelser.

Irritasjonen kan skyldes flere ting. Såkalt primær impingement skapes av det er anatomisk (for) liten plass i passasjen mellom overarmkulen og skulderbladet. Dette kan være medfødte forhold som at skulderbladet har en vinkel som gjør passasjen ekstra trang og dermed øker risikoen for irritasjon/friksjon/kompresjon av sener og slimposer. Det samme kan skje ved at forkalkninger eller hevelse i leddbånd gjør passasjen mindre. En allerede betent slimpose skaper også mindre rom da den er hoven – og dermed skaper den forutsetninger for at både den selv og omkringliggende sener komprimeres.

Sekundær impingement skapes på grunn av et nedsatt muskelsamspill rundt skulderledd og skulderblad som gjør at passasjen blir uforholdsmessig trang grunnet dette. Dette kan skyldes både muskelsvakhet og muskelstivhet – begge kan gi et endret bevegelsesmønster rundt skulderleddene. Smerte alene gir endret bevegelsesmønster og således kan da et primært impingement skape forutsetningene for et sekundært impingement. Dette er viktig å være klar over ettersom man vet at en anatomisk trang passasje ikke nødvendigvis må gi irritasjon i strukturene som passerer kanalen. Med andre ord kan man ofte være – eller bli – helt symptomfri selv om røntgen, MR eller ultralyd viser tegn til impingement, seneirritasjon eller slimposebetennelse.

Mange beskriver statisk/monotont arbeid og/eller tungt arbeid over skulderhøyde som utløsende årsaker. Styrketrening, svømming eller kast er vanlige årsaker i idretten.

Symptomer:

Vanlige tegn til impingement er smerter, svakhet og nedsatt bevegelighet i ulike armbevegelser, f.eks. løfte armen ut til siden, legge hånden bak på ryggen («kneppe BH»), føre armen over hodet. I mange tilfeller blir disse bevegelsene umulige å utføre pga smerter. Mange opplever også ubehag/smerter om man ligger på den vonde skulderen. Smertene kan kjennes i skulderen og ofte stråler det til fremfor alt overarm, men mange kan også kjenne smerter/nummenhet/prikkinger i albuen, underarm eller helt ut i fingrene.

Diagnose:

Diagnosen impingement stilles best med informasjon fra flere hold: Det er en samlediagnose – flere strukturer kan irriteres. Din beskrivelse av smertene – hvor de sitter, hvordan de oppstod, hvilke situasjoner du kjenner smertene i osv – danner sammen med den kliniske undersøkelsen naprapaten utfører ved første besøk basis for diagnosen. Har du gjennomført røntgen/MR/ultralyd, kan det være verdi å få informasjon herfra også. Spesielt gjelder dette for å utelukke andre diagnoser, men det er som sagt ingen fasit i seg selv for å bekrefte/utelukke symptomgivende impingement. Man har sett at ved å utføre flere bestemte tester sammen, kan man med relativt stor sannsynlighet stille diagnosen impingement. Det som ofte er like viktig i undersøkelsen, er å evaluere muskelsamspillet, samt identifisere tiltak stillinger som reduserer smertene. Dette vil gi nyttig info til behandlingen.

Konsultasjon hos naprapat:

Innfallsvinkel på impingement i skulder hos naprapat kan bestå av flere ting og avhenger av bl.a. funn i undersøkelsen og tilstandens varighet. Triggerpunkter , massasje og manipulasjon/mobilisering (man bør undersøke alle fire skulderleddene – også ryggsøylen!). Av leddbehandling utenfor skulderen, har man sett at spesielt stiv brystrygg kan være et problem for mange. Videre benytter vi ofte trykkbølgebehandling og/eller laser og vi gir treningsråd. Slyngetrening og styrketrening på klinikk kan kombineres med manuell behandling.

Hva kan du selv gjøre for å forebygge?

Bryt opp langvarige monotone/statiske bevegelser med pauser og variasjoner i belastningsvinkel. Styrketrening forebygger og rehabiliterer skulderplager. Man har sett at i de fleste tilfeller gir styrketrening like god eller bedre effekt en operasjon. Hold brystryggen mobil – en stiv brystrygg reduserer din evne til å løfte armen ut fra kroppen og over hodet, og kan således bidra til sekundært impingement.