Naprapat behandler skulder - Fredrikstad Rygg- og Leddsenter
Naprapati 100års nytenkning - Fredrikstad Rygg- og Leddsenter

Trenger du naprapat i Fredrikstad?

Hos en naprapat er du i gode hender, og Fredrikstad Rygg- og Leddsenter er klare til å ta i mot deg.

Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse

Naprapaten behandler både muskler og ledd for å oppnå en forbedret funksjon og bevegelighet i hele kroppen. Dette helhetssynet, der ortopedisk manuell medisin kombineres med spesifikk kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon, er selve kjernen i naprapatien. En naprapat arbeider først og fremst med hendene og har flere manuelle naprapatiske behandlingsteknikker å benytte seg av.

I en naprapatbehandling kombineres ofte leddbehandling som manipulasjon og mobilisering med bløtdelsbehandling som massasje, muskeltøyning og triggerpunktsbehandling. Ved behov brukes også ulike former for elektroterapi og medisinsk akupunktur. For å sikre et varig resultat kompletteres behandlingen ofte også med treningsprogram og ergonomisk rådgivning. I tråd med moderne forskning, gis også informasjon om smerte og smertemekanismer.

Forebygging av kroppslig funksjon

En naprapat forebygger, utreder og behandler funksjonsforstyrrelser og smertetilstander i bevegelses- og støtteapparatet. Når samspillet mellom muskler, ledd og nervesystem ikke fungerer optimalt, oppstår smerte. Helhetlig tankegang er viktig i behandlingen. Naprapaten behandler derfor både muskler og ledd for å bedre funksjon og bevegelighet i hele kroppen.

Behandlingen retter seg primært mot å fjerne smerte og gjenskape kroppens naturlige evne til bevegelighet. Deretter vektlegges å analysere og korrigere bakenforliggende årsaker til plagene som for eksempel muskulær ubalanse eller dårlig arbeidsstilling. Til sammen gjør dette at naprapati kan være et meget effektivt system hvor man først minsker smerte og gjenskaper naturlig funksjon, og til slutt forebygger fremtidige problemer.

Naprapati er den største yrkesgruppen i Norden med utøvere av manuell medisin, og er i dag autorisert yrkesgruppe i både Sverige og Finland. Det finnes i dag over 500 praktiserende naprapater i Norge. Les om Norges Naprapatforbund her.

Ordet naprapati betyr «korrigere årsak til smerte» og stammer fra det tsjekkiske ordet «napravit» som betyr korrigere, og det greske ordet «pathos» som betyr lidelse.

Historikk

Selv om naprapatien er en relativt ung yrkesgruppe her til lands, har yrket lange tradisjoner. Naprapatien ble grunnlagt i starten på 1900-tallet av dr. Oakley Smith.

Smith var utdannet kiropraktor, og startet også opp med medisinstudier. Disse avbrøt han etter tre år for å jobbe med kiropraktorenes grunnlegger Daniel D. Palmer på Palmer School of Chiropractic.

Smith var en aktiv forsker: Hans tidlige resultater la grunnlaget for utviklingen av naprapati som en reaksjon mot kiropraktikkens og osteopatiens teorier om at såkalte subluksasjoner («virvler delvis ut av ledd» i ryggradens ledd) var årsak til pasientenes plager. Teoriene gikk ut på at man med manipulasjonsbehandling «satt virvelen på plass i leddet igjen». Smith klarte ikke å bevise at subluksasjonsteorien var sann, men fant i 1905 stedet forklaringen til pasientenes problemer i kroppens binde- og støttevev.

Naprapatiens grunnteori var derfor at forkortning eller skade i av binde- og støttevev var grunnårsaken til smertetilstander i kroppen og til nedsatt bevegelighet i ryggraden. Denne oppdagelsen ligger til grunn for yrket naprapat og mange mener at dette markerer starten på naprapatien. Smith var langt før sin tid, og mange av hans opprinnelige teorier er helt i tråd med moderne forskning.

Under en studiereise til Europa, kom han i kontakt med ulike manuelle behandlingsformer i Böhmen; dagens Tsjekkia. Smith ble så fascinert av dette at da han kom tilbake til USA, søkte kontakt med innvandrere fra Bøhmen for å lære mer om teknikkene. Denne lærdommen og resultatene av hans forskning var avgjørende for naprapatiens utvikling. I 1906 ga han ut kiropraktorenes og den manuelle medisinens første lærebok; «Modernized Chiropractic». I boken beskriver han det som senere skulle benevnes naprapati. Selv over 100 år senere, nevnes naprapaten Smith flere steder som et sentralt navn for kiropraktikkens utvikling.

Les mer her om vanlige plager folk oppsøker naprapat for!

Naprapati: 100 års nytenkning!

I 1907 startet Smith den første utdannelsen i naprapati; Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago. Og dermed var den offisielle starten for naprapati og naprapater et faktum. Naprapati som behandlingsform feiret dermed 100-års jubileum i 2007.

Naprapatien kom til Sverige i 1968. Svenske Bjørn J:son Berg ble utdannet naprapat i USA i 1964, og jobbet frem til returen til Sverige som naprapat i Chicago. Han begynte så å jobbe som naprapat i Ørebro og grunnla Naprapathic School, senere Naprapathögskolan, i 1970. Det første kullet med naprapater ble uteksaminert i 1973, og Norges første naprapat fullførte skolen i 1978.  I Sverige og Finland ble naprapater autorisert helsepersonell i 1994, og i desember 2020 ble det besluttet at naprapater også for autorisasjon i Norge! Fredrikstad ble introdusert for naprapati i 1997, da naprapatene Fredrik og Marie Malmerfeldt startet forløperen til dagens Fredrikstad Rygg- og Leddsenter (FRL) . De valgte etter få måneder i byen valgte å flytte hjem til Sverige.