FRL bruker anerkjent manuell behandling

– Som er individuelt tilpasset hver enkelt pasient!

Internasjonale retningslinjer anbefaler manuell behandling som forebygging og behandling av ryggsmerter. Naprapati er et behandlingssystem som bygger på ulike manuelle teknikker. Det er selve kombinasjonen av de ulike behandlingsmetodene som gjør naprapatien unik. Vi setter god tid til hver konsultasjon, og rekker derfor en grundig og komplett undersøkelse og behandling av nervesystem, muskler og ledd. Vi ser kroppen som en helhet og både undersøkelse og behandling preges ofte av dette.