Funksjonell Nevrologi Fredrikstad Naprapat

Funksjonell nevrologi er ikke et eget behandlingssystem, men bygger på en inngående kunnskap og innsikt i nervesystemets anatomi og funksjon. Ved hjelp av anerkjente nevrologiske tester, undersøkes ulike seksjoner av hjernen og nervesystemet vårt. Elementer som vektlegges er bl.a. det autonome nervesystemet, ulike typer reflekser, målbevisste bevegelser, koordinasjon og adferd/kognitiv funksjon.

Basert på funnene kan man identifisere områder med nedsatt funksjon (eller skader) – og deretter rette behandlingstiltak og hjemmeøvelser mot dette. Av behandlingsteknikker benyttes bl.a. spesifikke leddkorreksjoner, øyebevegelser, balanse- og koordinasjonsøvelser og stimulering av sanser som f.eks. syn, lukt og førlighet.

En nervecelle trenger den tre ting for å fungere – næring, oksygen og stimuli. Det er dette grunnleggende prinsippet kombinert med de andre prinsippene om nevroplastisitet, at hjernen og nervesystemet kan programmeres/omformes, behandlingsopplegget bygges rundt.

Det understrekes at dette ikke handler om å kurere sykdom, men optimalisere funksjon i det nervesystemet man har. Det er ofte et stort spenn mellom patologi/sykdom og optimal funksjon i nervesystemet – og det er her funksjonell nevrologi kommer inn. Ved mistanke om sykdom henvises man selvsagt videre.

Har du blitt undersøkt for plager som f.eks. hodepine,  svimmelhet, spenninger, en problemside der alle plager kommer, diverse langvarige plager eller har balanseproblemer uten at man har funnet noen årsak? I så fall kan en funksjonellnevrologisk undersøkelse være et nyttig verktøy.

Bestill time til undersøkelse i dag! Ring 69319911, benytt skjemaet under eller send mail til lars@frl.no. (Online booking fungerer ikke til dette da vi setter av lenger tid til denne konsultasjonen)