Hodepine er et vanlig problem i samfunnet. 80% har hatt hodepine siste året og 5% har det ukentlig. Også mange barn har hodepine.

Det finnes mange forskjellige hodepineformer, og her skal vi fokusere på de vanligste typene en naprapat jobber med. Man finner en bakenforliggende sykdom hos mindre enn 1% av de som oppsøker fastlege for hodepine. Spenningshodepine er den vanligste formen for hodepine.

Spenningshodepine

Spenningshodepine er den vanligste formen for hodepine, og er det vi kaller en primær hodepine, dvs at den ikke kommer som følge av noe annet. Smertene defineres som milde til moderate i intensitet , og… Les mer

Nakkehodepine (cervikogen hodepine)

Nakkehodepine (cervikogen hodepine) er en av de vanligste sekundære formene for hodepine. Litt avhengig av hvilke diagnostiske kriterier man legger til grunn, har man funnet opp mot 4% forekomst i befolkningen. Noen studier viser at det…. Les mer.

Migrene

Info kommer

Kjeverelatert hodepine

Les mer her!

Ansiktssmerter

Info kommer