Naprapatbehandling av brystrygg og nakke med massasje - Fredrikstad Rygg- og Leddsenter
Naprapat kan få autorisasjon - Fredrikstad Rygg- og Leddsenter

Naprapatbehandling

Før vi begynner naprapatbehandlingen, må vi vite litt mer om deg om smertene dine. Vi starter med en samtale der vi forsøker å komme i dybden på smerteproblematikken. HVOR kjenner du smerte? Hvordan startet det? Når? I hvilke bevegelser/situasjoner kjenner du smerter? Påvirkes smertene av andre ting? Er det noen døgnvariasjon i smertene? Har du noen sykdommer? Tar du noen medisiner? Osv… Dette er viktig info vi naprapater må vite for på best mulig måte kunne gå videre i undersøkelsen:

Basert på samtalen først, legger naprapaten opp en undersøkelse der vi delvis utfører ulike tester for å utelukke strukturer som årsak til dine plager og delvis spesifikke tester for å forsøke å kunne stille en diagnose. I mange tilfeller må vi nøye oss med generelle diagnoser, da vi fra forskning bl.a. vet at 85% av ryggsmertene er såkalt uspesifikke ryggsmerter: Her er det vanskelig å peke på en enkeltfaktor som årsak til plagene. Som regel er det flere faktorer som spiller inn, og dette bør da også speile naprapatbehandlingen. En naprapat retter undersøkelsen, i tillegg til vevsspesifikke diagnoser, også mye mot å undersøke/avdekke endret funksjon: Å forsøke og gjenopprette normal funksjon står sentralt i konsultasjonen.

Les mer om våre napapater her!

En naprapat hos Fredrikstad Rygg- og Leddsenter behandler først og fremst med hendene, og kombinerer ulike manuelle teknikker for best og raskest mulig effekt. Det er kombinasjonen av de ulike teknikkene som gjør naprapatien unik. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som:

Manipulasjon

Stive ledd kan bl.a. gi forandret bevegelsesmønster, nedsatt koordinasjon, smerte i leddet med eller uten utstråling og muskelspenninger. Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller andre ledd og for å dempe smerter. Påvirkning på nervesystemet har vist seg å være den viktigste effekten av manipulasjon. Senere forskning viser at manipulasjonsgrepet påvirker hjernens bearbeiding av sanseinntrykk som bl.a. leddsans og lengdeforandringer i muskler og sener. Det er fremfor alt den prefrontale hjernebarken som påvirkes av manipulasjonsgrepet. Det benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Bestill time her!

Mobilisering

Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær muskeltøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet og redusert smerte. Naprapaten velger leddbehandling bl.a. på bakgrunn av diagnose, tilstand i nervesystemet, sykdommer og eventuell medisinering.

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter er delmuskelspenninger og består av spente strenger som kan være opphav til lokal smerte, samt utstrålende smerte et annet sted på kroppen. Eksempelvis kan et triggerpunkt i nakken gi hodepine. Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger, minske smerte/smerteutstråling fra muskelen og gi en generell smertedemping. I tillegg vil man kunne se økt bevegelighet og bedret koordinasjon/funksjon. Pressur blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter. Triggerpunkter legges ofte inn som en del av massasjebehandling før eller etter leddbehandling . Det er jo nettopp kombinasjonen av grundig behandling av muskler OG ledd mange tenker på når de hører ordet naprapat…

Tøyning

Muskeltøyning er et verktøy for å tøye korte og spente muskler. Resultatet er ofte økt bevegelighet, dempet muskelspenning og økt styrke. Tøyning gir økt bevegelighet/leddutslag bl.a. gjennom å endre muskelfiberbuntenes lengde og vinkel, øke kroppens evne til å tåle strekkfølelse, samt også gjennom å redusere nervesystemets følsomhet. Når vi tøyer en muskel tøyer vi nemlig også automatisk nervesystemet. Nervemobilisering faller derfor også innenfor denne behandlingskategorien og brukes for å bedre bevegeligheten i nervesystemet, samt redusere den økte følsomheten vi ofte finner i nerver. Den økte følsomheten i nervesystemet er sentral faktor for utvikling av smerte, og kan også dempes av bl.a. manipulasjon/mobilisering og informasjon om smertemekanismer. Tøying gir akutt økt blodgjennomstrømning. Tøyning har vist seg å ha stimulerende effekter på det parasympatiske nervesystemet – og kan således brukes regelmessig for å fremme avslapning.

Massasje

Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen. Massasje kan dempe smerter, gi velvære og lindre stress og angst. Hos oss brukes massasje hovedsakelig i kombinasjon med andre bløtdels- og leddteknikker.

Elektroterapi

Vi bruker ikke mye tradisjonell elektroterapi på Fredrikstad Rygg- og Leddsenter, men av elektriske apparater bruker vi mye trykkbølger. Les mer om trykkbølgebehandling her! Laser er også hyppig benyttet. Elektroterapi som Skanlab og TENS kan også benyttes, men som regel i kombinasjon med manuell behandling, og da som før- eller etterbehandling for den manuelle behandlingen.

Les mer om virkningsmekanismene bak naprapatbehandling her!