akupunktur

Med medisinsk akupunktur sikter vi til en behandlingsmodell der effektene enkelt kan forklares ut i fra vestlig medisinsk tankegang og moderne smertefysiologi.

Behandlingen skiller seg således fra den kinesiske akupunkturen. Vi setter nåler for deaktivering av triggerpunkter og stimulering av det perifere nervesystemet. Nålene gir et annet stimuli enn fingrene, og med nåler kan vi også behandle dype spenninger som vi ikke når inn til kun med fingrene. Smertelindring fra nålene kommer delvis av at vi deaktiverer triggerpunkter, men også smertelindrende reaksjoner i nervesystemet og produksjon av smertelindrende hormoner settes i gang. Ny forskning viser i tillegg at nålene kan gi en lokalbedøvende effekt hos de fleste av oss. Nålene er altså en meget potent behandlingsmetode for mange ulike smertetilstander.

Vi bruker medisinsk akupunktur i hovedsak i kombinasjon med naprapati, men tilbyr også rene akupunkturtimer.