Oversikt over skulder bakfra. 1. Supraspinatusmuskel 2. Supraspinatussene 3. Infraspinatusmuskel 4. Infraspinatussene 5. Teres minormuskel 6. Teres minorsene 7. Acromion (en del av skulderbladet - under dette ligger det subacromiale rommet der det kan bli konflikt mellom skjelett og bløtdeler ) Subscapularis som også er en del av rotatorcuffen ligger på fremsiden av skulderbladet og synes ikke på dette bildet.

Oversikt over skulder bakfra. 1. Supraspinatusmuskel 2. Supraspinatussene 3. Infraspinatusmuskel 4. Infraspinatussene 5. Teres minormuskel 6. Teres minorsene 7. Acromion (en del av skulderbladet – under dette ligger det subacromiale rommet der det kan bli konflikt mellom skjelett og bløtdeler ) Subscapularis som også er en del av rotatorcuffen ligger på fremsiden av skulderbladet og synes ikke på dette bildet.

Avrivning av skuldersener (rotatorcuff; supraspinatur, infraspinatus, subscapularis, teres minor) høres kanskje dramatisk ut, men det kan skje helt (total ruptur) eller delvis (partiell ruptur), kan være en del av prosessen i senelidelser/senebetennelser – eller en helt naturlig del av aldringsprosessen. Det behøver faktisk ikke alltid være smertefullt heller –  halvparten av alle i 80-årene har en totalruptur av supraspinatus – og langt fra alle har vondt av dette. Avrivningen har her skjedd spontant uten nødvendigvis noe større ytre belastning.

LES MER OM SKULDERENS FUNKSJON HER!

Symptomer likner skulderlidelser som impingement, «senebetennelser»/tendinopatier og slimposebetennelser for øvrig – vondt å løfte armen ut fra kroppen – iblant går det ikke i det hele tatt. Det smerter med armen i ulike stillinger, det kan smerte i hvile, gjøre vondt å ligge på skulderen og mange opplever selvsagt svakhet. Etter en stund ser man gjerne også at man mister muskelmasse. En del hører klikkelyder/fras/knirking ved bevegelse.

Det er i hovedsak to grunner til total/partiell seneruptur (strekk/avrivning); trauma (som f.eks. fall på utstrakt arm eller et tungt løft) og degenerasjon (som følge av tendinopati eller naturlig aldringsprosess). Rupturer er vanligst om man har historie på trauma i området som smerteårsak, vanligst på dominant side og vanligere med økende alder (ffa over 40 år øker risikoen). Gjentatt overbelastning og arbeid over skulderhøyde øker risikoen; spesielt snekkere, elektrikere, tennisspillere, malere etc har økt risiko. Vi ser også at vekt og høyde påvirker risikoen. Hos yngre er det vanligere med en ulykke, f.eks. et fall på armen som årsak. Flere sener kan ofte være affekterte samtidig. Man kan også ruptur i kombinasjon med andre skader – f.eks. skulder ut av ledd.

Av rupturene som kommer gradvis, er gjentatt overbelastning, nedsatt blodforsyning (i allerede dårlig forsynt senevev) og forkalkninger/bentilvekst i skulderen som gjør passasjen i subacromialrommet trangere (og skape friksjon mot senene) nevnt som vanlige årsaker. Når det gjelder forkalkninger, må det også sies at ofte skjer rupturene utenfor den trange passasjen og påvirkes derfor da lite av bentilveksten.

De fleste partielle rupturer (delvise avrivninger) kan behandles uten operasjon, men unge med store symptomer kan vurderes for operasjon om rupturen er stor nok. Unge kan også vurderes for dette i akuttfase etter ulykke for å forebygge fremtidige plager – om strekken er stor nok (over 1-1,5cm).

De fleste rupturer øker litt i omfang over tid, men de aller fleste (over 80%) har god skulderfunksjon over tid også uten operasjon.

Har du smerter i skulderen? Kontakt naprapat hos Fredrikstad Rygg- og Leddsenter i dag!