Skulderen stabiliseres og kontrolleres av bl.a. fire viktige muskler som sammen utgjør den såkalte rotatormansjetten (rotator cuff). Disse musklene heter supraspinatus, infraspinatus, teres minor og subscapularis på latin – kjenner du igjen noen av navnene fra MR-undersøkelsen din? Senene til disse musklene kan bli irriterte (det er sjelden ekte betennelse: les mer om «senebetennelse»/tendinopati/tendinose her!) av ulike årsaker. Vi deler gjerne inn årsakene i ytre og indre faktorer – og som regel er det flere sammenfallende årsaker til at en sene blir overbelastet/irritert. Ytre faktorer kan skape kompresjon av senen (Les mer om inneklemmingssyndrom/impingement her!) og dette vil da kunne skape irritasjoner. Eksempler på slike faktorer er skulderbladets form på toppen av skulderen, holdningsendringer, endringer i hvordan skulderbladet og overarmen beveger seg – både i forhold til ledd isolert og også hvordan musklene rundt jobber. Stivhet i leddene i bl.a. brystrygg og nakke kan bidra til dette. Indre faktorer som påvirker er forandringer i senenes oppbygning og sirkulasjon, samt endrete mekaniske egenskaper: Dette gjør senene mer utsatt for overbelastning.

Risikoen for skulderplager og for tendinopati øker bl.a. ved statisk belastning, gjentatte bevegelser, tungt arbeid, overvekt, arbeid over skulderhøyde, økende alder, stivhet, diabetes, økt kolesterol og muskulære ubalanser.

Symptomene kan være litt forskjellige, men kjennetegnes gjerne av smerte, stivhet og svakhet når man skal bruke/løfte armen. Mange beskriver at det er vanskelig å løfte armen opp til/over skulderhøyde og/eller å legge hånden på korsryggen og videre opp. Smerter når man ligger på skulderen er også svært vanlig.  Smertene sitter gjerne rundt selve skulderen, men stråler ofte ned til fremfor alt overarm – og kan gi symptomer også i underarm og hånd/fingre.

Behøver du hjelp med skuldersmerte? Ta kontakt med naprapat her!