Medlemmer av NNF

Vi kjemper for autorisasjon! Naprapater innehar stor kompetanse og vil være en stor ressurs for det norske helsevesenet om vi får være med å bidra! Vår kollega i Bergen, naprapat Ina Barsnes, har skrevet en glimrende kronikk i Dagens Medisin om temaet:

MUSKEL- OG LEDDPLAGER har blitt et stadig økende problem og det har blitt lange ventelister for å komme til behandling. En nylig gjennomført studie i Sverige viser at behandling hos naprapat kan minske køene hos ortoped. Dette vil, sammen med økt valgfrihet og pasientens reduserte ventetid, gi mindre sykefravær og reduserte samfunnskostnader.

Mange politikere prater om viktigheten av å holde seg i arbeid, et sømløst samarbeid i helsevesenet – og det å holde individet i sentrum. Men det er vanskelig for oss naprapater å kommunisere sømløst med resten av helsevesenet når vi i dag står i register for alternativ behandling.

VALGFRIHET? I tillegg tas det ikke hensyn til pasientens valgfrihet. En undersøkelse som Norsk Revmatikerforbund gjorde i samarbeid med Norges Naprapatforbund, viser at nesten 50 prosent sier de ville ha valgt annen behandling enn fysioterapi dersom det var refusjonsordninger for dette….  Les hele kronikken her! 

Norges Naprapatforbund samarbeider nå med Osteopatforbundet om en kampanje for å øke bevisstheten på hva vi kan tilføre helsevesenet – og at det bør veie tungt at det årlig gjennomføres 1,5 millioner behandlinger. Uten økonomisk støtte – og likevel velger mannen og kvinnen i gata vår behandling. Vi fikk avslag på vår søknad om autorisasjon med den vage begrunnelsen om at helseministeren «fryktet et mer fragmentert helsevesen». Noe som står i sterk kontrast til høyresidens favorittord «valgfrihet». Det er politiske kamper å kjempe, og vi ville satt veldig stor pris på om du gikk inn og ga oss din støtte her! 

Publisert 22. september, 2016

Del med andre!