Vi fortsetter å jobbe med arkivet her og siste tilskudd på hva en naprapat arbeider mer er spenningshodepine:

Spenningshodepine er den vanligste formen for hodepine, og er det vi kaller en primær hodepine, dvs at den ikke kommer som følge av noe annet. Smertene defineres som milde til moderate i intensitet , og har få tilleggssymptomer. Noen får spenningshodepine enkelte ganger, noen får det periodisk og noen har det kronisk. Diagnosen kronisk spenningshodepine stilles om man har over 15 dager per måned (over 180 dager/år) med spenningshodepine. Opp mot 80% av europeere vil ha spenningshodepine i løpet av livet, mens tilsvarende siffer for Asia og Sør- og Nord-Amerika er 20-30%. Det er litt flere kvinner enn menn som får det. Spenningshodepine er vanligst i alderen 30-39 år, og har synkende forekomst før og etter dette.

Den underliggende årsaken til spenningshodepine er ukjent. Mest sannsynlig er det økt følsomhet i nervesystemet i nakke- og hodemuskler som årsaken til smertene. Muskelømhet og psykologiske årsaker kan sees ofte sammen med spenningshodepine, men er ikke soleklare enkeltstående bakenforliggende årsaker til hodepinen. Arv kan øke sannsynlighet for utvikling spenningshodepine.

Spenningshodepine har gjerne episoder fra minutter til dager. Smertene kjennes oftest på begge sider – gjerne som et mildt eller moderat trykk. Smertene lokalisasjonen kan variere – «hele hodet», bakhodet, tinning, panne og/eller isse.  Hodepinen blir ikke verre med aktivitet. Noen er lys- og/eller lydømfintlige. Ved kronisk spenningshodepine, vil mange også kunne kjenne kvalme/uvelhet.

Hodepine kan som sagt ha mange ulike årsaker og er som regel helt ufarlig. Spenningshodepine må derfor skilles fra alt fra migrene, nakkehodepine, hodepine fra kjevene til ulike sykdomstilstander som bl.a. bihulebetennelse, svulster, infarkt, blødninger ,blodårebetennelse – og faktisk også legemiddelutløst hodepine. For kvinner er hodepine også det vanligste symptomet på søvnapné (pustestans på natten). Naprapaten sender deg til lege dersom vi mener du bør til medisinsk undersøkelse.

Behandling av hodepine hos naprapat: Les mer her!

Publisert 4. mai, 2016

Del med andre!