Man har sett at personer som har hard fysisk jobb, har mye å hente på regelmessig styrketrening. En dansk studie fra 2013 viste at så lite som 10 minutters trening 3 ganger per uke ga store forbedringer på 10 uker! Langvarige smerter ble redusert, det ble mindre arbeidsrelaterte plager og den fysiske kapasiteten ble bedre. Øvelsene? De ser du her! Studien ble gjort på slakteriarbeidere, men erfaring tilsier at vel så gode resultater kan oppnås i andre fysisk harde yrker (for ikke å snakke om kontorarbeidsplasser!)  med tilpasning til arbeidskrav for ditt yrke og dine personlige forutsetninger. Ta kontakt om dere ønsker forbyggende naprapathjelp fra FRL!

Publisert 1. januar, 2018

Del med andre!