Smerter på utsiden av albue er ofte lateral epicondalgi eller såkalt «tennisalbue»: En overbelastning av senene som fester inn ved benkulen du har på utsiden av albuen. Smertene kjennes gjerne når han skal gripe noe eller løfte noe. Mange beskriver dette som en senebetennelse, men faktum er at det svært sjelden finnes ekte betennelsessubstanser i området. Det er spesielt sjeldent dersom tilstanden har vart en stund: Det er da mer snakk om irritasjoner og strukturelle forandringer i senevevet – les mer om senelidelser her!

Svært få som har tennisalbue, har faktisk spilt tennis. Lidelsen er dog vanlig blant tennisspillere og over halvparten av tennisspillere over 30 år har hatt tennisalbue i løpet av karrieren. Spesielt utsatt er de som trener mer enn tre ganger i uken og mer enn 30 minutter på gang. 95% av de som utvikler lidelsen spiller derimot altså ikke tennis. Her er det gjerne tunge løft og statiske og/eller gjentatte belastninger av underarmstrekkerne som utløser plagene. Elektrikere, snekkere og andre håndverkere er utsatt, det samme er musikere, om man jobber mye med PC eller bedriver håndarbeid. Bruker man verktøy som veier over 1 kg, løfter en gjenstand på mer enn 20 kg over ti ganger per dag eller holder på med monotone bevegelser mer enn to timer per dag, øker risikoen for utvikling av lateral epicondalgi. Lidelsen er vanligst i aldersgruppen mellom 30 og 50 år.

Som regel er det en sene som strekker seg fra oversiden av albueleddet og nedover som rammes. Den verste irritasjonen sitter da som regel tett på albueleddet. Gripe, vri, løfte er vanlige eksempler på aktiviteter som lett skaper smerte i hverdagen. Mange blir vesentlig svakere i i håndgrepet og opplever at ting glipper ut av hendene.

Selv om smertene sitter på utsiden av albuen, behøver det slett ikke alltid være tennisalbue. Referert smerte fra nakken («stråling»), artrose i albueleddet og nerveirritasjon lokalt i albuen er eksempler på andre tilstander som gir (relativt) like smerter i mange tilfeller. Rett diagnose er selvsagt viktig for de rette tiltakene, og vi utfører flere ulike tester for å komme frem til diagnosen.

Hva kan du gjøre selv for å unngå smerter?

En naprapat kan hjelpe deg med forebyggende og rehabiliterende øvelser – for underarmen spesielt og øvrig kroppen generelt. Helheten må evalueres. idrettsutøvere som utvikler tennisalbue, kan f.eks. et svært viktig rehabiliterende tiltak være styrketrening av kjernemuskler dersom disse er for svake: I en tennisserve skal mesteparten av kraften egentlig komme fra kjernemuskler/underkropp, men om kapasiteten er for lav her vil kroppen belaste underarmsmusklene desto mer for å oppnå maksimal hastighet på ballen. For kontorarbeidere som i tillegg til den stillesittende jobben heller ikke trener, kan det være viktig å trene kondisjon en periode for å få i gang generell sirkulasjon: Senevev har nemlig svært dårlig sirkulasjon i utgangspunktet og blir ikke akkurat bedre av inaktivitet. Ulike former av styrketrening brukes i litt ulike faser av rehabilteringen. Statisk trening av underarmsstrekkerne er bl.a. en populær metode som brukes for å vedlikeholde kapasitet og dempe smerter. Se eksempel her! Senere går man over til mer funksjonell styrketrening. Treningsmengde, type trening og intensiteten på treningen vurderes fra person til person. Om man har lateral epicondalgi allerede, kan også støttebandasjer som f.eks. vist her, avlaste senefestet noe ved tungt arbeid. Kan brukes periodevis (ikke permanent) i situasjoner man vet belastningen blir stor, men skal ikke erstatte et fornuftig gjenopptreningsopplegg. Tilpasning av hverdagsbelastning er også ofte et svært viktig tiltak i startfasen.

Bor du i Fredrikstad og omegn – og sliter med smerter i albuen? Kontakt naprapat hos oss for vurdering av tilstanden og for å få vite mer om behandling! Ring oss på 69319911 eller send mail til firmapost@frl.no i dag!