plexus brachialis
derm myot

Utstrålende smerter fra nakke til arm/mellom skulderblader

Illustrasjonen er hentet fra C Corpus etter tillatelse fra PVF.

Irritasjoner i midtre og nedre del av nakken, spres lett til området mellom skulderbladene og/eller ut til skulder/arm. Lokalisasjonen på smertene/symptomene, avhenger av hvilken struktur i nakken som er irritert og hvor påvirket denne er.

På lik linje med isjias i korsryggen, kan vi skille mellom ulike årsaker til utstrålende smerter ut i arm også:

Nervetrådene som går fra nakken og ned i armen, kan bli irritert flere steder. Mange tenker «nerve i klem» ved stråling ut i armen. Selv om nerven ikke nødvendigvis ligger direkte i klem, kan man få en irritasjon av nervene fra en prolaps som mekanisk trykker mot eller kjemisk irriterer nerveroten. Dette kalles også radikulopati. Skivebukning i nakken gir liknende symptomer, men kan ikke gi kjemisk irritasjon. Videre ser vi at degenerative forandringer – deriblant spinal stenose, kan irritere nervens passasje ut gjennom ryggraden. Litt avhengig av hvor den aktuelle nervetråden er irritert, vil man i tillegg til symptomer ut i skulder/arm, også kunne kjenne det ned mellom skulderbladene. Det er viktig å være klar over at 45% av de som får diagnostisert med påvirkning på nerverot fra en MR-undersøkelse, faktisk ikke har symptomer fra det. For befolkningen over 64 år, vil 57% kunne ha tegn til nerverotsaffeksjon på MR, men være helt symptomfrie!

Vanlig symptomlokalisasjon ved irritasjon av nerverot C5-C6-C7. Illustrasjon hentet fra c Corpus med tillatelse fra PVF.

På vei ut i armen vil også nervene kunne irriteres på flere kritiske passasjer. Man vet av spente halsmuskler, skulderstabilisatorer og brystmuskler kan gi kompresjon av nerver og blodårer som skal forsyne armen – og dermed også symptomer ut i armen. Det samme kan skje i passasjen mellom kragebein og ribbene, samt isolert også av det øverste ribbeinet og om man har et såkalt nakkeribbein. Vel ut i armen, kan også nervene irriteres i albueleddet, håndleddet og av muskler i overarm- og underarm. Selv om nervene ikke alltid er direkte i klem ned gjennom armen, vil man veldig ofte se en følsom nervetråd med redusert bevegelighet – og dermed også lettere gi symptomer. En grundig sykehistorie og kliniske tester er altså svært viktig for å kartlegge årsaken og dermed også legge opp behandling.

Musklene

Musklene i seg kan gi utstrålende smerter uavhengig av kompresjon (irritasjon av nervetråder). Med smerter ut i arm, ser vi svært ofte at triggerpunkter i skulder-, bryst- og halsregion bidrar til disse symptomene. Musklene spennes jo ikke uten grunn, og ofte ser vi at muskelspenningene er sekundært til problemer i enten skulderledd eller ryggrad – som igjen står under innflytelse fra hjernen. Holdningsmessige forandringer har ofte sitt utspring i hjernestammen.  Vi opplever det som viktig å evaluere både muskler og ledd for å dempe symptomer så raskt som mulig.

Skulderplager

Skulderplager fortjener et eget avsnitt her til tross for at det nevnes over. Det er nemlig slik at dette er en svært vanlig årsak til symptomer ut i armen. Enten det er rent muskulært, en seneirritasjon («senebetennelse»; tendinose/tendinopati), ustabilitet i leddet, stivhet/låsning i leddet og/eller en slimposebetennelse («bursitt»), vil symptomene ofte forplante seg ned i armen. Skulder og nakke samarbeider om en rekke oppgaver, og skulder bør også derfor alltid evalueres som mulig bidragsyter til nakkesmerter med utstrålende smerter til arm. Les mer om skulderplager her!

Man skal heller ikke glemme at utstrålende smerter i arm, kan være tegn på underliggende sykdom. Bl.a. vil hjertelidelser kunne gi smerter ut i venstre arm.

Konsultasjon hos naprapat

Konsultasjonen legges selvsagt opp med hensyn til smerteårsak og testfunn. Sentralt står en grundig undersøkelse av nervesystemet samt identifisere provoserende faktorer. Generelt kan man si at man i hovedsak oftest benytter manipulasjon/mobilisering og triggerpunktsbehandling – gjerne også i andre regioner. Man forsøker gjerne også å dempe utstråling fra triggerpunkter, og øker sirkulasjonen der det er hensiktsmessig gjennom massasje. Muskeltøyning og nervemobilisering kan bidra til cocktailen, og ved langvarige plager gir naprapaten ofte treningsråd – også for å forebygge plager i fremtiden.

Hva kan du gjøre selv for å forebygge?

God muskelkontroll- og samspill i nakke/skulderregionen er ofte av vesentlig betydning. Mange har godt utbytte av å lage «dobbelthake» med en kort bevegelse for å bedre funksjonen i dype nakkestabilisatorer om nakken er det svake punktet. Styrking av den såkalte rotatorcuffen er viktig ved de fleste skulderlidelser som årsak til utstrålende smerter.

Ta kontakt med FRL for å få vite hva nettopp DU kan gjøre! Ønsker du at en naprapat hos oss evaluerer plagene dine? Ring oss på 69319911, send oss en mail via skjemaet nedenfor eller klikk her for online booking!