mann med prolaps i nakken
nakkeprolaps illustrasjon

*Bildet hentet fra C-Corpus med tillatelse fra PVF.

Prolaps i nakken er relativt vanlig, men ikke like vanlig som i korsryggen. Skivemateriellet som presses ut av mellomvirvelskiven kan legge trykk på (eller skape kjemisk irritasjon av) nervetrådene på vei ned i armen – og også gi smerter mellom skulderbladene.

Plager fra prolaps er noe av det vanligste en naprapat undersøker. Mellomvirvelskiver finnes i nakken mellom andre og syvende nakkevirvel* og fungerer som støtdemper og stabilisator for den mobile halsryggen. En mellomvirvelskive består av en stram kapsel og en geleaktig kjerne. I barne- og ungdomsårene er skivene delvis forsynt av blodkar, men disse forsvinner i tidlig voksen alder. Mellomvirvelskivene er derfor avhengig av bevegelse for å få sirkulasjonen de behøver. (*mellomvirvelskiver finnes ikke mellom kraniet og den første nakkevirvelen (C1) eller mellom første og andre nakkevirvel (C1 og C2) – og man kan derfor ikke få prolapser her).

Med økende alder ser man tegn til at mellomvirvelskivene blir svakere og man ser såkalte slitasjeforandringer. Disse generelle forandringene er å anse som naturlige aldersforandringer, og har antagelig liten sammenheng med smerter hos den enkelte. Dersom trykket inne i skiven blir for høyt, kan kapselen rundt kjernen sprekke. Kjernen kan da sive ut og skape en mekanisk og/eller kjemisk irritasjon av omkringliggende vev: Vi har fått en prolaps. Skiveprolaps kan deles inn i ulike typer avhengig av utseendet. Mange snakker om «nerve i klem» i forbindelse med en prolaps. Prolapsen kan skape irritasjon i en nerve som leder til smerter langs dens nervebane, men dette kan altså skje uten at nerven mekanisk «klemmes». De kjemiske komponentene i mellomvirvelskivens kjerne vil kunne skape en betennelsesaktig prosess i nerven med tilhørende symptomer fra den spesifikke nerven. Og for å gjøre det ekstra komplisert, kan man ha prolaps uten at det smerter i det hele tatt… De siste årene er det nemlig publisert flere studier som viser at svært mange går rundt med prolapser uten å ha vondt. Det man ser på bilder (røntgen, CT, MR) må sammenliknes med kliniske tester og dine symptomer for å kunne si mer om funnets betydning for smertene. (Se nederst på siden her for nærmere info vedrørende funn på røntgen og MR). Prolaps med trykk mot nerve («nerve i klem») oppleves ofte svært smertefullt. De vanligste områdene for prolaps i nakken er C4-C5, C5-C6 og C6-C7 – disse rammer henholdvis nerverot C5,C6 og C7.

Symptomer:

Prolaps gir symptomer avhengig av hvilken struktur som irriteres, men ved irritasjon av nerverøtter får man ofte utstrålende smerter eller nummenhet i armen og ned mellom skulderbladene. Nervetrådene som forsyner muskulatur i armen kan også rammes og man kan da bli svak i affektert muskulatur. Nakkeprolaps behøver ikke gi symptomer i selve nakken. Irritasjon av den harde ryggmargshinnen gir symptomer som ikke følger spesifikke nervetråder og kan kjennes både ut i arm, i nakken, mellom skulderbladene og opp i hodet. Prolapser i nakken kan i sjeldne tilfeller også påvirke ryggmargen, og vil da kunne gi symptomer på nivåer langt nedenfor prolapsen – gjerne helt ned i ben.

Årsak:

Lite forskning tyder på at prolaps i nakken skyldes at man «har slitt ut skiven», det handler nok mest om preprogrammerte prosesser i kroppen som bl.a. skyldes genene dine. Ofte kan man derimot se ut den utløsende faktoren er et «galt» løft eller en ugunstig vridning – dette kan sees på dråpen som får begeret til å renne over: Det har «alltid» pågått en prosess i forkant selv om det var i den aktuelle situasjonen smertene oppstod. Hvor sannsynlig er det egentlig at du påfører deg en nakkeprolaps fra start til mål når du f.eks. vrir på hodet for å rygge bilen? Man har jo gjort det mange ganger tidligere og ryggraden har også vært belastet mye tyngre før. Nakken er skapt for belastning og bevegelse og mellomvirvelskivene er avhengig av bevegelse for tilstrekkelig sirkulasjon. Noen får akutt debut av symptomer ved belastning, noen får gradvis debut over tid og atter andre bare «våkner opp med plagene» en morgen. I tillegg til gener, ser man at røyking kan øke risiko for nakkeprolaps.

Konsultasjon hos naprapat:

Naprapatkonsultasjon ved prolaps tar sikte på å avlaste det irriterte området gjennom å bearbeide muskel- og leddspenninger lokalt men også i nærområder (Man kan ikke fjerne prolaps). Mange ganger er det muskulaturen rundt prolapsen som gir mest symptomer, også ut i armene. Brystryggen /mellom skulderblad og skuldrene er også ofte sentrale smertebildet. Har plagene vart en stund, vil ofte trening være viktig. Fredrikstad Rygg- og Leddsenter har også gode erfaringer med slyngetrening/neurac ved forekomst av prolaps i nakken.

Hva kan du gjøre for å forebygge?

Forsøk å etterstrebe varierte stillinger på jobben – og unngå langvarige statiske stillinger. Videre vil røykekutt, det å være i god fysisk form, stresse mindre og ta flere små, korte pauser på jobb. Spesifikke nakkeøvelser har også vist god effekt.

Trenger du hjelp med smertene fra prolaps? Bestill time hos naprapat i dag!