isjias

Hva er isjias?

Utstrålende smerter ned i ben, betegnes ofte isjias. Isjiasnerven er kroppens største nerve og går ut fra nerverøtter i de nederste nivåene i ryggraden (L4 og L5 – og også fra korsbenet; S1, S2, S3). Herfra går den ned gjennom setet til bakside lår før den grener seg opp rundt kne til å forsyne ulike deler av legg og fot. Vi kan skille mellom ekte isjias og falsk isjias (isjialgi):

Ekte isjias: Ekte isjias skapes av direkte irritasjoner av selve isjiasnerven. Eller rettere sagt nerverøttene som gir grener til isjiasnerven; L4,L5, S1, S2 og S3. 5-10% av de med smerter i korsryggen har ekte nerverotsproblematikk. Den vanligste årsaken til ekte isjias er en prolaps i en mellomvirvelskive. Prolapsen kan skape kjemisk eller mekanisk irritasjon i isjiasnerven – som leder til smerter i deler av isjiasnervens utbredningsområde. Les mer om prolaps her! Foruten prolapser, vil også andre tilstander kunne fremkalle irritasjon av isjiasnerven: Spinal stenose, degenerative forandringer, virvelglidning (spondylolistese) og i sjeldnere tilfeller infeksjoner, svulst og skader på ryggraden etter ulykker (inkludert brudd/frakturer). Mange av tingene vi leser ut av en MR, er som nevnt her ofte å anse som normalfenomener og er ikke alltid ensbetydende med smerter. Kanalen nerverøttene passerer ut av ryggraden, er ofte over to cm i diameter.  Når hver enkelt nerverot kun er 3-4mm tykk, ser vi at det som regel er god plass til nerveroten og at det skal mye til for at nerven faktisk komprimeres. Kliniske tester hos naprapat, kombinert med din fortelling av smertebildet utgjør det viktigste for å kunne stille diagnosen.

Falsk isjias / isjialgi: Falsk isjias er langt vanligere enn et direkte trykk mot deler av isjiasnerven. Her ser vi at spente og ømme muskler (triggerpunkter) og stive ledd i korsrygg, hofter og bekken og et følsomt nervesystem kan gi strålinger ned i ben som etterlikner symptomene fra trykk mot isjiasnerven. Spesielt ofte ser vi at symptomene stammer fra spente muskler i setet, og mange kjenner igjen sine symptomer mens vi behandler triggerpunktene her. Isjiasnerven kan også komprimeres dersom muskelen piriformis dypt i setet er stram, da har vi et såkalt «piriformissyndrom». En alternativ diagnose som ofte også kan stråle ned i benet er slimposebetennelser og senefesteirritasjoner på utsiden av hoften. Smerter er sammensatte, og påvirkes av mange forskjellige faktorer. Foruten det rent mekaniske (og kjemiske) som nevnt over her, vil også bl.a. stress, sinnsstemning og tidligere smertetilfeller kunne påvirke din opplevelse av smertene.

Symptomer:

Isjias gir en brennende, verkende og iblant stikkende smerte fra korsryggen, gjennom setet, bakside/utside lår, iblant lyske og ulike lokalisasjoner i legg og fot – avhengig av hvilken nerverot som er irritert. Falsk isjias gir liknende symptomer, men da er det ofte hvilken muskel som er mest irritert som avgjør hvor det stråler. Det behøver ikke være (bare) smerter – mange kjenner dovninger/nummen følelse, og noen mister kraft i en eller flere muskler i benet. Man behøver ikke ha stråling hele veien, det varierer fra person til person. Og selv om irritasjonen sitter i selve ryggraden, behøver man ikke ha vondt i ryggen  – iblant kjennes kun smerte i legg og/eller fot. Smertene kan komme i hvile og i aktivitet.  Hvilken aktivitet/bevegelse som provoserer plagene, avhenger av hvilken grunnlidelse som har skapt strålingen. Mange (men ikke alle) får smerter ved fremoverbøyning (ta på sko, sokker etc), vridninger i seng, når man sitter. Hostesmerter kan også forekomme.

Dersom symptomene er lokalisert til forsiden av låret, er det ikke isjiasnerven som er irritert. Derimot er da ofte femoralisnerven irritert på samme grunnlag som vi har beskrevet om isjias over. Trykk mot femoralisnerven (n.femoralis) i ryggen er mye mer sjeldent enn irritasjon av isjiasnerven, men det forekommer. Nervene som forsyner fremre/ytre del av låret kan også komme i klem under et leddbånd i bekkenet og/eller i passasjen gjennom hoftebøyere. Smerter forside lår og/eller lyske kan også skyldes slimposebetennelse eller irritasjoner i hofteleddet.

Konsultasjon hos naprapat:

Hva en naprapat gjør ved isjias påvirkes selvsagt av den bakenforliggende hovedårsak til smertene, av testfunn og hvor akutte plagene er. Felles for både «falsk» og «ekte» isjias, er at vi i begge tilfeller Gjerne ønsker å jobbe med uønskete muskelspenninger – dette gjøres ofte med både med triggerpunktsbehandling av ryggmuskler og hoftemuskler. Triggerpunktene i setesmuskler gir ofte stråling ned i ben, og kan være et veldig viktig årsakt til plagene selv ved ekte trykk mot en nerverot. Vi benytter oss også av muskeltøyninger, medisinsk akupunktur (for de uten nåleskrekk) og massasje (brukes sjelden i akutte tilfeller). Leddteknikker som mobilisering eller manipulasjon benyttes etter behov, og her er det viktig å anmerke at vi ikke manipulerer direkte inn i en prolaps, men i omkringliggende stivheter. Nervemobilisering brukes også iblant for å redusere følsomheten samt øke bevegeligheten i nervesystemet. Slyngetrening kan benyttes for å jobbe med såkalt svake lenker og forbedre nevromuskulær funksjon. Videre vil info og råd om trening, ergonomi og smertefysiologi ofte være en viktig del av behandlingsopplegget.

Vi kan ikke fjerne prolapser eller annet direkte trykk mot nervene – har du fått konstatert prolaps på MR, vil den fortsatt være der etter du er symptomfri. Den jobber kroppen selv med å «trekke inn». Det som derimot da har skjedd er at betennelsesprosessen prolapsen har skapt, har roet seg ned.

Hva du kan gjøre selv:

Avhengig av den bakenforliggende årsaken og i hvilken fase du er i, vil dine egne tiltak kunne variere litt. Generelt kan vi likevel si at generell aktivitet er svært viktig. Les mer her. I akuttfasen vil man i tillegg ofte ha god effekt av lett tøyning på setet, hoftebøyer og forside lår for å avlaste ryggen(om disse er stramme).  Det finnes også spesifikke tøyninger som kan lette på eventuelt trykk mot nerver ved såkalte skivebukninger. Baksiden av låret bør du vente litt med å tøye, da kroppen kan protestere litt på dette da du her også tøyer isjiasnerven. Om plagene har vart noen uker, er det økt sannsynlighet for at ulike former for styrketrening og trening av kroppskontroll kan bistå deg i rehabiliteringen.