Unni

Fredrikstad Rygg- og Leddsenter har innledet samarbeid med kognitiv terapeut Unni Bless!

Moderne smertefysiologi understreker bl.a. betydningen tanker og følelser på mange smertetilstander, og det er fremfor alt her Unni kommer inn i bildet på FRL. Unni tilbyr individuelle samtaler på ettermiddag/kveldstid hos oss – ikke bare i forbindelse med smerteproblematikk: Samtalene peiler ofte inn på tanker du har rundt smerter, lite balanse i livet, ikke setter grenser eller har utviklet uhensiktsmessige tanker som kan lede til angst og lette depresjoner. Hvordan påvirker det våre tanker, og hva gjør tankene med oss? Vi samarbeider for at du skal kunne hjelpe deg selv. Hovedmålet i kognitiv behandling er å få til forandringer i tankemønsteret slik at du kan ha det bedre!

Unni er også bl.a. utdannet vernepleier og familieterapeut – og har lang erfaring i arbeid med psykisk helse og har jobbet lenge i NAV. Unni jobber mye med funksjonsvurderinger for NAV, og kan også bl.a. hjelpe deg med eventuelle konflikter på arbeidsplassen. Hun arrangerer kurs for arbeidsgivere innen organisasjons- og endringsledelse, og til høsten kommer også et spennende kurs rettet mot smerter her på FRL.